Natuurbehoud en Biodiversiteit

Graag dragen wij als boerderij ons steentje bij in het behoud van natuur en biodiversiteit.

We nemen deel aan het agrarisch natuur en landschapsbeheer van ANB Brabant.  Zo zie je op veel van onze akkers bloemenranden en vakken. Bijtjes genieten hiervan, maar ook maaien wij ons gras in het voorjaar wat later om bijvoorbeeld de kievit en de patrijs  te kunnen laten broeden. De mais wordt na 15 mei ingezaaid. Dan is het broedseizoen voorbij en hebben de uitgekomen kuikens voldoende tijd om naar de braakliggende stroken te verhuizen.

Onze koeien genieten tevens van de gewassen die we telen. In de winter krijgen zij mais, hooi en luzerne gevoerd, allen zelf geteeld.  En liggen zij in onze potstallen op het stro wat van onze eigen tarweveld afkomstig is. 


Kringlooplandbouw

Gewoon Wei draagt volop bij aan de beoogde kringloop landbouw waar de Overheid naar toe wil. Iets wat goed past binnen onze bedrijfsvoering.

We hopen nog generaties lang mee te kunnen groeien doordat we meegaan in het nieuwe boeren.

We kunnen al onze fosfaten kwijt op onze eigen gronden rondom de boerderij.

We nemen op dit moment al meer stikstof op dan dat we zelf produceren.

Dit is iets waar de overheid naar streeft en waar wij trots  op mogen zijn

Onze akkers geven tevens een fraai uitzicht voor alle voorbijgangers.

Zo geniet iedereen van ons werk. En dat geeft ons voldoening van ons werk!