LAKENVELDER EN DE GRONINGER BLAARKOP

De keuze voor Lakenvelder en Groninger blaarkop runderen komt voort uit liefde voor het natuur- en diervriendelijk boeren. Beide runderen zijn bijzondere koeien met historie.

We vinden het belangrijk dat dit stukje cultuurhistorie van Nederland in stand wordt gehouden en zijn er trots op hieraan een bijdrage te leveren.

"Onze koeien groeien op in hun eigen tempo, op een zo natuurlijk mogelijke manier"

Het grootste deel van het jaargetij grazen onze koeien in de uiterwaarden langs de maas nabij onze boerderij locaties. De kalfjes drinken bij hun moeder.

In de winter verblijven ze op de boerderij in onze potstal in Neerloon en de melkveestal in Keent. In de toekomst gaan we ook in Keent naar een potstal toe.

 

We vinden het belangrijk dat onze runderen een mooi leven hebben genoten.

Dit proef je in het vlees.

 

We verkopen vleespakketten van onze eigen runderen. En wanneer je ons vlees eet, draag je tevens bij aan het voortbestaan van dit levend cultureel erfgoed.

INTERESSE OF BESTELLEN VAN EEN VLEESPAKKET?


HISTORIE LAKENVELDER

De Lakenvelder koe is een Oudhollands ras dat al eeuwen in Nederland voorkomt.

In de Middeleeuwen werden Lakenvelders door de bijzondere tekening op hun rug, het laken, al op schilderijen vastgelegd. Omdat Lakenvelders vroeger vaak in bezit waren van de adel, werden ze ook wel Kasteel- of Parkrunderen genoemd.

De Nederlandse Lakenvelder is zeldzaam, in de jaren '50-'70 dreigde de Lakenvelder zelfs uit te sterven. Op dit moment staan er nog maar drieduizend Lakenvelder runderen ingeschreven bij het Nederlands stamboek.


HISTORIE GRONINGER BLAARKOPPEN

De Groninger blaarkop is een inheems en authentiek runderras, een zogenaamd dubbeldoel ras. Helaas een zeldzaam ras, doordat als gevolg van de industrialisatie van de landbouw en de hiermee gepaard gaande specialisatie per landbouwtak, er meer en meer gekozen werd voor andere rassen. Een dubbeldoel runderras is heel goed geschikt om te houden voor melk én vlees van hoge kwaliteit. Dit is extra duurzaam.

Rond 1970 tot 2000 hadden de Blaarkop koeien de status 'zeldzaam ras' door een sterk dalende lijn. Sinds 2000 is de Groninger Blaarkop weer iets meer te zien op het land. Het is een bedreigd ras en verdient het om aandacht en bescherming te krijgen.

De uiterlijke kenmerken van deze koeien: een egaal zwarte of rode vacht hebben met een witte kop met zwarte of rode 'blaren' (kringen) om de ogen.